HomeHome


Dorpsstraat 26a
3749 AD Lage Vuursche
F. 035 - 666 9009
M. 06 - 50 626 126

E. [email protected]
 

Informatie over WintersCo

Informatie over conceptontwikkeling

Informatie over gebiedsontwikkeling

Informatie over consultancy

Werkzaamheden

Winters & © ontwikkelt concepten in programmatische en ruimtelijke zin en
brengt ze desgewenst in uitvoering.

1. Locatiemanagement:
  integrale (her-) ontwikkeling van stations-.
  gebieden, binnensteden,
  bedrijventerreinen en Vinex-locaties
2. Portefeuille analyse:
  vraagstukken van kantoren, woningbouw,
  retail en scholen
3. Conceptontwikkeling:
   landgoederen & buitenplaatsen,
  ouderenwoningen, woon-werkwoningen,
  integrale zorg & service,  parkmanagement
4. Tendermanagement:
   inhoudelijk adviseren en coördineren van
  prijsvragen voor ontwikkelaars
5. Ontwikkelingsmanagement:
  gedelegeerde projectontwikkeling van
  kantoren en woningbouw

Projecten bestaan vaak uit een mix van de functies wonen, werken, recreëren.

Bovendien bestaat bij gebiedsontwikkeling de samenhang met openbare ruimte en infrastructuur. De leefbaarheid en belevingswaarde van een gebouw en gebied worden voor een groot deel bepaald door het gekozen concept.

Locatie- en ontwikkelingsmanagement
Elk project en elke opdrachtgever c.q. ge-bruiker is uniek en daarom begint Winters & © het project met een grondige inventarisatie van de ideeën en de vraag- en doelstelling(en). Uitgangspunten en ambities moeten helder zijn.

Vervolgens doorloopt Winters & © een strak geregisseerd proces:

1. Analyse van locatie- en beleidskwaliteiten
2. Stakeholder- en krachtenveld analyse
3. Marktonderzoek en visievorming
4. Haalbaarheidsstudie (financieel)
5. Begeleiden van grond- / objectverwerving
6. Opstellen (Stedenbouwkundig)
  programma van eisen
7. Ruimtelijke vertaling in vormgeving
  en ontwerp
8. Begeleiden contracten & vergunningen
9. adviseren in verkoop-
  en communicatiestrategie

profielProfiel projectenProjecten werkzaamhedenWerkzaamheden partnersPartners stichting wees kind Stichting Wees Kind publicaties Publicaties contact Contact