HomeHome


Dorpsstraat 26a
3749 AD Lage Vuursche
F. 035 - 666 9009
M. 06 - 50 626 126

E. [email protected]
 

Informatie over WintersCo

Informatie over conceptontwikkeling

Informatie over gebiedsontwikkeling

Informatie over consultancy

Partners

Bij de naam Winters & CO wordt vaak gedacht aan compagnons binnen het bedrijf. Deze partners zijn echter 'externen' met wie wordt samengewerkt aan projecten.

Enerzijds zijn dit de opdrachtgevers waar intensief mee wordt samengewerkt. Anderzijds zijn dit de stakeholders die een bijzondere positie innemen bij projectontwikkeling.

Opdrachtgevers van Winters & © zijn ontwikkelaars, gemeenten, vastgoedeigenaren en – gebruikers en ontwikkelende corporaties, separaat of in gelegenheidscombinaties.

Stakeholders zijn de partijen die op eniger wijze belang hebben in een project. Dit zijn bijvoorbeeld grondeigenaren, gebruikers, investeerders, beleggers of bestuurders.
Per project worden de stakeholders geïnventariseerd en wordt gekeken wat hun belangen zijn en hoe deze zich tot elkaar verhouden (krachtenveldanalyse).

Stakeholders vormen een belangrijke functie in (concept)ontwikkeling. Zij bepalen de mogelijkheden en formuleren hun wensen en eisen. Het benodigde draagvlak wordt gecreëerd door een open en zorgvuldige communicatie.Winters & © besteedt veel energie aan het betrekken van deze partijen. Persoonlijkheden van verschillende aard hebben daarin allemaal hun ruimte nodig en krijgen die ook.

Alle betrokken disciplines hebben een inbreng zonder dat inhoud, vorm en voortgang uit balans raken. Dit betekent zorgvuldig proces-management, één van de competenties van Winters & ©.

profielProfiel projectenProjecten werkzaamhedenWerkzaamheden partnersPartners stichting wees kind Stichting Wees Kind publicaties Publicaties contact Contact