HomeHome


Dorpsstraat 26a
3749 AD Lage Vuursche
F. 035 - 666 9009
M. 06 - 50 626 126

E. [email protected]
 

Informatie over WintersCo

Informatie over conceptontwikkeling

Informatie over gebiedsontwikkeling

Informatie over consultancy

Alle projecten >>>
Alle projecten >>

Financiële vraagstukken
o.a.

Tsjechië, FMO subsidie december 1996 t/m maart 1997
- Realiseren van FMO subsidie voor een haalbaarheidsonderzoek en het projectmanagement voor de inrichting van een nieuw bedrijvenpark. (Draaijer & partners)

Groningen, Winschoterdiep augustus 1997 t/m september 1997
- Raming grondexploitatie op basis van twee inrichtingsvarianten, ten behoeve van onderhandelingspositie richting de gemeente.
(Draaijer & partners)

Roermond, Roermondse Veld augustus 1999 t/m september 1999
- Quickscan van een beleggingsaanbieding voor herontwikkeling van een deel van een centrumwijk. (Trimp & van Tartwijk)
Utrecht Centrum Project april 1999 t/m juni 2000

NS Vastgoed is penvoerder / schatkisthouder van het UCP, namens de vier partners.
Uit hoofde van NSV zijn o.a. de volgende werkzaamheden verricht:
- Contracteren van derden adviseurs,
- Budgetbewaking en – controllers werkzaamheden
- Financiële tussenrapportages aan Bestuurlijk Platform.
(Trimp & van Tartwijk)

profielProfiel projectenProjecten werkzaamhedenWerkzaamheden partnersPartners stichting wees kind Stichting Wees Kind publicaties Publicaties contact Contact