HomeHome


Dorpsstraat 26a
3749 AD Lage Vuursche
F. 035 - 666 9009
M. 06 - 50 626 126

E. [email protected]
 

Informatie over WintersCo

Informatie over conceptontwikkeling

Informatie over gebiedsontwikkeling

Informatie over consultancy

Alle projecten >>>
Alle projecten >>

Ontwikkeling Binnenstedelijke gebieden en woningbouw
o.a.

Groningen, Binnenstad Beter maart 1996 t/m december 1996
- Opstellen en actualiseren van het draaiboek voor werkzaamheden met betrekking tot het aan- en omleggen van bovengrondse en ondergrondse infrastructuur in de binnenstad. Coördinatie en voorzitterschap van verschillende werkgroepen en afstemming onderling tussen partijen. (Draaijer & partners)

Utrecht Centrum Project oktober 1998 t/m januari 2000
-Procesmanagement inzake het vervaardigen van een Masterplan voor 220.000 m² kantoor, inclusief infrastructurele voorzieningen en openbaar gebied voor het gebied ten westen van het station. Stedenbouwkundige uitwerking door Kohn Pederson Fox. Opdrachtgevers NS Vastgoed en Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Utrecht. (Trimp & van Tartwijk)

 

 

NS Vastgoed, UCP april 1999 t/m januari 2000

- Detachering bij één van de vier UCP partners ter ondersteuning in het procesmanagement voor alle facetten van gebiedsontwikkeling binnen het Utrecht Centrum Project (planvorming, juridisch, grondexploitatie).
(Trimp & van Tartwijk)

IJsselstein, Centrum april t/m juni 1999
- Opstellen van een integrale ontwikkelingsvisie voor de binnenstad, met aandacht voor de functies wonen, werken, detailhandel, horeca, infrastructuur en openbare ruimte.
(Trimp & van Tartwijk)

IJsselstein, Kasteelterrein e.o. april t/m oktober 2000
- Procesmanagement inzake de herontwikkeling van 3 deellocaties in de binnenstad: opstellen van het stedenbouwkundig ontwerp, selecteren van risicodragende partijen, overleg met derdebelanghebbenden, informeren omwonenden. Stedenbouwkundige uitwerking door Teun Koolhaas Associates.
(Trimp & van Tartwijk)


profielProfiel projectenProjecten werkzaamhedenWerkzaamheden partnersPartners stichting wees kind Stichting Wees Kind publicaties Publicaties contact Contact