HomeHome


Dorpsstraat 26a
3749 AD Lage Vuursche
F. 035 - 666 9009
M. 06 - 50 626 126

E. [email protected]
 

Informatie over WintersCo

Informatie over conceptontwikkeling

Informatie over gebiedsontwikkeling

Informatie over consultancy

Alle projecten >>>
Alle projecten >>

Revitalisering & (her-) ontwikkeling van (bedrijven-) terreinen
o.a.

Arnhem, Westervoortsedijk I september 1995 t/m juli 1996
- Revitalisering van een bedrijventerrein, grenzend aan de binnenstad.
- Realisatie van een structuurvisie met status bestemmingsplan,
spanningsveld tussen wensen van grondeigenaren, ontwikkelaars en gemeente.
(Draaijer & partners)

Arnhem, Westervoortsedijk II maart 1997 t/m juli 1997
- Procesmanagement in opdracht van grondeigenaren c.q. ontwikkelaar in uitwerking definitief bestemmingsplan
- Raming grondexploitatie, uitgangspunt voor exploitatie-overeenkomst tussen gemeente en ontwikkelaars.
(Draaijer & partners)

Groningen Airport Eelde november 1995 t/m december 1995
- Advies verkaveling voor herinrichting General Aviation Area. (Draaijer & partners)


Eelde, Groningen Airport Eelde dec. 1996 t/m juli 1997
- Verkavelingsstudie noordwestelijk deel van het luchthaventerrein
- Huisvestingsmogelijkheden voor transport- en distributiefuncties. (Draaijer & partners)

Harlingen, Industriehaven maart 1998 t/m sept. 1998
- Adviseur van de Provincie Friesland: projectinventarisatie ter
voorbereiding op het oprichten van een rechtspersoon met meerdere gemeenten en de provincie. (Draaijer & partners)

Heemstede, feb. 1998 t/m sept. 1998
Meer & Bosch (Instituut voor Epilepsie-bestrijding)
- Programma van Uitgangspunten voor stedenbouwkundig plan
- Advies inzake grondbeleid; verpachten of verkopen. (Draaijer & partners)

Duitsland, newPark april t/m juni 2000
- Visie op de ontwikkeling van de Emscher Lippe Regio (circa 300 ha), uitgewerkt in een
4 x 4 model met strategische maatregelen en gebiedstypen. Samenwerking met stedenbouwkundig bureau Urhahn.

(Trimp & van Tartwijk)

profielProfiel projectenProjecten werkzaamhedenWerkzaamheden partnersPartners stichting wees kind Stichting Wees Kind publicaties Publicaties contact Contact